Oslo kommune undersøker muligheter for sertifiseringsordninger og nye samkjøpsavtaler for mat, der blant annet lokalprodusert mat vil vurderes innenfor rammene av anskaffelsesregelverket. Videre vektlegges en økning i andelen bærekraftige innkjøp, hvorav disse skal komme gjennom en serie med tiltak som har til formål å øke andelen plantebasert mat og samtidig redusere kjøttforbruk og matsvinn. Strategien vil bidra til å redusere klimagassutslipp fra forbruket av mat.

Flere tiltak er under utarbeidelse, herunder blant annet etablering av indikatorer for å måle forbruksbaserte utslipp fra mat. Andre tiltak knyttes til bærekraftig produksjon og dyrevelferd, eksempelvis gjennom at vegetarmat vil bli ett av standardvalgene for mat som serveres i regi av kommunen. I den sammenheng undersøkes det hvilke sertifiseringsordninger som kan være egnet i nye samkjøpsavtaler, hvilke produkter og produktgrupper det finnes sertifiseringer på og tilgjengelig volum av dette i markedet. Kommunen stiller i tillegg krav til at sertifiseringene skal gjennomføres av en tredjepart. Det jobbes også for at kommunens totale matinnkjøp skal bestå av 50 % økologisk mat og at bruken av klimavennlige menyer fremmes.

Lenkeblokk Icon Oslo med innkjøpstiltak for å redusere klimagassutslipp fra matområdet - Anbud365