Overhalla kommune nord i Trøndelag har arbeidet systematisk med å skape et grunnlag for ansvarlig og sirkulær ressursbruk, som også bidrar til å utvikle det lokale næringslivet. Skogmo Industripark er et eksempel på dette. Industriparken er eid av 54 medlemsbedrifter, som arbeider innen en rekke bransjer fra bygg og anlegg til farmasi. En viktig suksessfaktor for parken er samarbeid, deling av kompetanse og erfaringer. Medlemsbedriftene har i tillegg tilgang til kurs og utviklingsprogram på områder der de har felles behov, for eksempel innen digitalisering.

Både kommunen og industriparken har drevet et omfattende kartleggings- og bevissthetsskapende arbeid for å tilrettelegge parken for sirkulær økonomi ved å utnytte ressursene i industriparken bedre, og ta i bruk energisparingsløsninger. Kommunen har i tillegg gjort strategisk bruk av lokale leverandører i egne prosjekter med nye miljøløsninger. Dette har bidratt til å gi leverandørene ny kompetanse og har gjort de mer konkurransedyktige i nye markeder.

Lenkeblokk Icon Om oss - Skogmo industripark AS