Dette skal gjøres gjennom å 

  • Etablere og pilotere et storskala byggevarehus for ombrukte byggevarer i et 4.500 m2 stort lagertelt, donert av Statsbygg, som skal driftes av Ombygg på Økern Torg.
  • Etablere og drifte en åpen nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen
  • Være en pådriver og en sterk bidragsyter i utviklingen av et bærekraftig økosystem for ombruk i byggebransjen.

Prosjektet er initiert av Pådriv Oslo, Resirqel og Statsbygg, og hvor en rekke aktører i bygg- og anleggsbransjen er involvert som strategiske samarbeidspartnere.