Stad kommune har analysert sammenhengen mellom ulike aspekter innen transport og mobilitet. Hensikten med analysen er å identifisere mulige grep i samferdselssektoren som skal bidra til å redusere utslipp. Det ble spesifikt sett på fire sentrale temaer:

  • Areal- og transportutvikling
  • Mobilitet og kollektiv transport
  • Det kommunale vegnettet
  • Trafikksikkerhet

Ved å ivareta karbonrike arealer, tilrettelegge for klimavennlig utbygging og reduksjon av transportbehovet, oppnås et stort potensial for å redusere klimagassutslippene. Analysen til Stad kommune skal legge grunnlag for kommunens videre arealplanlegging, deriblant arbeid med ulike planer og beslutningsgrunnlag for å iverksette konkrete klimatiltak innen mobilitet og transport. 

Lenkeblokk Icon Samferdselsanalyse - Miljødirektoratet (Miljodirektoratet.no)