«Matsvinn i jordbrukssektoren» er den første rapporten i en serie av årlige statusrapporter, som i perioden 2020-2030 skal kartlegge matsvinn i jordbrukssektoren. Rapporten tar for seg verdikjedene for de enkelte jordbruksproduksjonene, kvantifiserer omfanget av matsvinnet, og identifiserer årsaker til matsvinn. Det listes forslag til overordnede tiltak som vil redusere ressurstap og matsvinn i sektoren, både før og etter høsting og slaktingstidspunkt.

Lenkeblokk Icon Matsvinn i jordbrukssektoren, rapport 17. desember 2021 (PDF) (landbruksdirektoratet.no)