Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er Oslo kommunes interne tjenesteleverandør og kompetansesenter innen anskaffelser. UKE er blant annet ansvarlige for offentlige anskaffelser og samkjøp og tilrettelegger for sirkulære anskaffelser gjennom kommunens konsernovergripende rammeavtaler (samkjøpsavtaler).

Under er noen eksempler på rammeavtaler der UKE, enten direkte eller som en viktig del av konkurransen og avtalen, har satt ekstra fokus på sirkulær økonomi i anskaffelsesprosessen.

 • Rammeavtale for arbeidsklær, sko og verneutstyr

  Rammeavtalen for arbeidsklær, sko og verneutstyr skal dekke behovet til Oslo kommunes virksomheter for personell i tjeneste, for eksempel gartnere, renovatører, ansatte på gjenbruksstasjoner, industrimekanikere og trafikkbetjenter.

  I kravspesifikasjonen er det blant annet spesifisert at det skal tilbys timepriser på søm og at søm omfatter tilpasninger og reparasjoner av produkter kjøpt gjennom samkjøpsavtalen. Det spesifiseres også antall ganger et plagg kan vaskes på 40 grader før det mister kvaliteten. Videre står det at det ved reklamasjons- og garantisaker, eksempelvis på revnet søm, skal produktet fortrinnsvis repareres, heller enn erstattes, dersom dette er sikkerhetsmessig forsvarlig.

  Les mer i rammeavtalen på Doffin.no

 • Rammeavtale for skomakertjenester

  Rammeavtalen for skomakertjenester skal bidra til å sikre lengre levetid på kommuneansattes arbeidssko ved at de blir vedlikeholdt eller reparert fremfor at de kastes. Minimumskrav til leverandørene er blant annet at de skal ha et fysisk verksted i Oslo kommune, og trygg lagring av sko fra mottak til utlevering/utsending. Evalueringskrav er blant annet at leverandørene bør kunne gjennomføre vedlikehold og reparasjoner med god kvalitet.

 • Rammeavtale for redesign og reparasjon av møbler og inventar

  Rammeavtalen for redesign og reparasjon av møbler og inventar skal bidra til å forlenge levetiden på møbler og inventar i bl.a. skoler, barnehager, helseinstitusjoner og kontorlokaler. Rammeavtalen stiller krav til at leverandør selv eller i samarbeid med underleverandører kan utføre minst én av følgende; redesign (nytt utseende eller ny funksjon til møbel eller inventar), møbeltapetsering, møbelsnekring eller andre tjenester (f.eks. ulike reparasjonstjenester).

  Les mer i rammeavtalen på Doffin.no

 • Rammeavtale for rehabilitering av møbler og inventar

  Rammeavtalen for rehabilitering av møbler og inventar skal dekke Oslo kommunes behov for rehabilitering av møbler og inventar og/eller rehabiliteringsprosjekter som krever en kombinasjon av flere tjenester: redesign, reparasjon, møbelsnekring, møbeltapetsering, enkle metall- eller glassarbeid, lakkering, interiørarkitekt og transport.

  Les mer i rammeavtalen på Doffin.no