Pådriv er et konkret svar på bærekraftsmål nr. 17 - som slår fast at vi må samarbeide for å nå målene. Pådriv er “navet” som samler mennesker rundt byutviklingen, bygger tillit mellom partene og skaper konkrete fellesskapsprosjekter og initiativ der folk bor.

Det startet med 11 partnere og 1 prosjekt i Hovinbyen i 2016. Nå har Pådriv vokst til 63 partnere, 4 byer og 37 prosjekter som alle løser ting du ofte hører folk si at «noen» burde ta tak i, men som ingen kan klare alene.

I Pådriv er både små og store aktører er med på likefot, og danner et partnerskap som definerer problemene og utfordringene, utformer nye løsninger, gjennomfører prosjekter og deler læring.

Pådriv sin infrastruktur fyller et behov og skaper en plattform som gjør det lettere å jobbe frem nye, helhetlige bærekraftige løsninger. Det er en utprøvd metode og modell som nå sprer seg.

Alle nye Pådriv bygges opp lokalt, men tar i bruk felles rammeverk og prosesser. I sum sørger Pådriv for at ting skjer på områder der ingen har formelt ansvar, men alle har mye å vinne på at utvikling skjer.
Pådriv er åpent for privatpersoner og virksomheter fra alle sektorer og bransjer.

Lenkeblokk Icon Les mer om Pådriv (paadriv.no) Lenkeblokk Icon Eksempler på prosjekter i regi av Pådriv