Der er en gammel forfallen låve fra 1887 blitt demontert før et nytt bygg ble reist med i stor grad gjenbrukte materialer, nye materialløsninger og utslippsfri energiproduksjon. Samtidig er byggets uttrykk blitt det samme som for den opprinnelige låven.

I nybygget er det gjort stor bruk av eksisterende trematerialer, tegl og stein. Det ble også lagt sterk vekt på reduksjon i bruk av plast. Den gamle betongen i bygget ble knust og brukt som tilslag i ny lavkarbonbetong, en løsning utviklet som ledd i prosjektet. En annen nyvinning er bruk av EPS-isolasjon laget av gamle fiskekasser.

Rundt 90 prosent av grunnarbeidet på byggeplassen er gjennomført med utslippsfrie anleggsmaskiner, mens selve bygget har oppnådd nær-null-energistandard. Dette er oppnådd gjennom godt isolert bygningskropp, solceller på tak og geotermiske energibrønner. Ved å ikke blande materialer, bruke elementer som kan flyttes og andre løsninger som ble tegnet inn tidlig i prosjektet, er det lagt til rette for ombruk av materialer og ombruk av bygget på et senere tidspunkt.

Med en bygningsmasse på 2000 kvadratmeter brukes bygget nå som et kommunalt arbeidssenter.

Hele prosjektet er gjennomført som en samspillsentreprise med tett og avtaleregulert samarbeid mellom kommunen som byggherre, entreprenør og leverandører fra planleggingen startet og til bygget sto ferdig.

Prosjektet inngår blant annet som forsøksprosjekt i EU-initiativet Circular Cities and Regions Initiative.

Lenkeblokk Icon Les mer om Låven Nedre Sem