Ved to av Oslos fem store gjenbruksstasjon (Grønmo og Haraldrud) er det satt opp et ombrukstelt som videreselger ombruksvarer som er kommet inn på gjenbruksstasjonene. De fleste varene i ombruksteltene selges til en redusert pris (100-200 kroner), og omfatter eksempelvis møbler, pyntegjenstander, leker, sportsutstyr og bøker. Det er også mulig for innbyggerne å hente ut fungerende småelektronikk eller åpnede og uåpnede malingsspann. Oslo kommune har også tatt i bruk digitale plattformer for å formidle og selge tilgjengelige varer, som blant annet Tise. Gjennom Tise får innbyggerne mulighet til å holde av og hente varer i ombruksteltet på Haraldrud.  

Lenkeblokk Icon Haraldrud ombrukstelt - Oslo kommune Lenkeblokk Icon Grønmo ombrukstelt - Oslo kommune