Asker kommune har satt seg selv som mål å bli lendende på sirkulær økonomi blant norske kommuner. Som en del av strategien satser de spesielt på ombruk av møbler.

Vinteren 2020/2021 samarbeidet Asker og Bærum kommune om mulighetsstudien «Arena for bærekraftig forbruk», som utredet mulighetene for å etablere et nytt og bedre ombrukstilbud til innbyggerne. Hensikten var å øke ombruk, redusere avfallsmengder og stimulere til økt grønn næringsutvikling. Studien ble gjennomført med støtte fra Miljødirektoratet, og viste at mange næringsaktører har begynt med omstillingen til en mer bærekraftig varehandel og utforsker nye forretningsmodeller. Som følge av anbefalingene fra mulighetsstudien, jobbet Asker kommune konkret med å utvikle ombrukssenteret «Omigjen».

Som en del av sammenslåingen av de tidligere kommunene Røyken, Hurum og Asker, fikk Asker også mulighet til å delta i et pilotprosjekt fordelt på 25 ulike lokasjoner. Prosjektet innebar at kommunen utnyttet potensialet i ombruk av gamle møbler, i tillegg til å sysselsette folk som ikke kom inn på arbeidsmarkedet.  Prosjektet ga en betydelig miljøgevinst, og sparte kommunen 16 millioner kroner i etableringen av nye Asker kommune.

Lenkeblokk Icon Ombruk | Asker kommune (asker.kommune.no) Lenkeblokk Icon Omigjen - stedet med butikker, reparasjon og opplevelser | Asker kommune (asker.kommune.no) Lenkeblokk Icon Asker kommune sparer millioner på ombruk | Asker kommune (asker.kommune.no)