I ett omsorgssenter ble matsvinnet halvert i løpet av en tremåneders forsøksperiode, mens tiltak i seks barnehager i seks uker ga en reduksjon i kastet mat på 43,3 prosent.

Dette er senere fulgt opp med tilsvarende innsats i flere omsorgssentre, blant annet disse tiltakene:

  • Grundig første kartlegging med veiing, som ga oversikt over hva og hvilke mengder som ble kastet.
  • Tilpasset bestilling av middagsbehovet til hver gruppe, inkludert kjøkkenservice.
  • Rutiner for matoppbevaring med riktig oppvarming og trygg nedkjøling.
  • Gjenbruk av mat med fortsatt spiselig verdi: Karbonader, fiskekaker, poteter, risgrøt, m.m.
  • God matomsorg, blant annet gjennom å skape gode rammer rundt måltidet og tilpasse porsjonen hver gjest.

En hovedkonklusjon etter forsøksperiodene er at det er nødvendig å ha en person med hovedansvar for å følge opp tiltakene på hvert enkelt sted. I tillegg til å redusere matsvinnet har tiltakene også resultert i at arbeidstiden på viktige poster er blitt utnyttet mer effektivt.