Bergen kommune utførte en mulighetsstudie som bidrar til å danne kunnskapsgrunnlaget for kommunens videre planlegging og beslutningstaking om sirkulær økonomi. Gjennom rapporten ble det etablert kvantitative indikatorer for sirkulær utvikling, som er svært relevante for Bergen og flere kommuner i Norge. Rapporten tar for seg fire hovedtemaer; produksjon og forbruksvarer, bygget miljø, matsystemer og mobilitet. Alle byer og kommuner er unike, og en sammenligning er derfor ikke nødvendigvis hensiktsmessig. Det finnes foreløpig ingen felles standarder for å måle sirkulær økonomi i EU/EØS. Indikatorene som er lagt frem i rapporten kan brukes til å sammenligne status for sirkulær økonomi i Bergen med andre byer og kommuner.

Lenkeblokk Icon Bergen kommune - Hvordan kan Bergen forlate bruk og kast-samfunnet? (bergen.kommune.no)