Siste prosjektfase inneholder en handlingsplan med informasjon om budsjett, aktiviteter, aktører og sosiale-, økonomiske- og miljøpåvirkninger fra prosjektet.

Circle scan er en studie som vektlegger å identifisere hvordan sirkulær økonomi kan oppnås i byggenæringen i Kongsvingerregionen. Dette innebærer å avdekke hvor regionens muligheter for sirkulær økonomi ligger, spesielt innenfor verdikjeden for bygg.

Identifiseringen omfatter fire faser som danner en veiledet prosess for å utvikle og velge de beste sirkulær økonomiske strategiene for Kongsvingerregionen.

Første fase var en kartlegging av aktører og sirkulære initiativ med mål om å få oversikt over aktører, utfordringer, eksisterende initiativer, regelverk og politiske mål og strategier.

Fase to var en analyse av materialstrømmer med mål om å få kunnskap om materialstrømmene i byggenæringen, få en oversikt over bygningsmasse og materialer og kartlegge og velge sirkulære strategier og muligheter.

Fase tre var en strategisk kartlegging av sirkulære innovasjoner med mål om å velge pilotprosjekter som oppfylte de tre strategiene 1) øke gjenbruk av materialer, 2) korte ned verdikjeden og 3) kapasitetsbygging og opplæring.

I fase fire ble det utviklet handlingsplaner for pilotprosjektene med informasjon om budsjett, aktiviteter, viktige aktører og sosiale-, økonomiske- og miljøpåvirkninger fra prosjektet.

Lenkeblokk Icon Kongsvinger | Circular Norway (circularnorway.no)