Klima Viken skal gjennomføre tiltak, bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge for at alle kan bidra, både det offentlige, næringsliv og innbyggere i Viken.

Klima Viken er et regionalt partnerskap mellom alle kommuner i Viken, som samler Viken-samfunnets klimaarbeid. Partnerskapet skal fungere som en paraplyorganisasjon for eksisterende klimanettverk, der Klima Viken skal gjennomføre tiltak, bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge for at alle kan bidra, både det offentlige, næringsliv og innbyggere i Viken.

Viken fylkeskommune håper at partnerskapet skal bidra til at både egne vedtatte klimamål og internasjonale klimamål oppfylles. Fylkeskommunen inviterer til samarbeid om prosjekter og tiltak som har til hensikt å bidra til raskere gjennomføring av kommunenes klima- og energiplaner. 

Lenkeblokk Icon Klima Viken - Viken fylkeskommune (viken.no)