Karmøy kommune har kartlagt karbonlagring i tre myrområder, med hensikt å gi et faglig grunnlag for å kunne bevare myrområdene. De valgte myrområdene ligger i nærheten av byer og tettsteder som er under press for utbygging. Resultatene fra kartleggingen vil være til hjelp for fremtidige vurderinger av planer og utbyggingsprosjekter, og i tillegg føre til økt kompetanse og bedre prioriteringer av kommunens klimaarbeid. Prosjektets sluttrapport omfatter også en beskrivelse av eventuelle avvik fra prosjektplan, kunnskap og erfaringer, samt endringer i tiltak. Innspillene skal være til hjelp for andre kommuner.

Lenkeblokk Icon Kartlegging og vurdering av karbonrike naturområder - Miljødirektoratet