Med ansvar og myndighet for forskrift om gjødselplanlegging kan kommuner pålegge at hensyn til mer sirkulær landbrukspraksis inngår i lokale gjødselplaner. På samme måte kan det gis veiledning og informasjon om gjødselhåndtering og bedre utnyttelse av mineralressurser, som fosfat, som er en viktig ressurs for matproduksjon (gjødsel), og om betydningen av å redusere bruk av sprøytemidler og miljøgifter. Gjennom dialog med lokale bønder og aktører kan det oppfordres til økologisk landbrukspraksis som bevarer og gjenoppretter god jordkvalitet.

Lenkeblokk Icon Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030 (regjeringen.no)