Kristian Augusts gate 13 er det første bygget i Norge hvor det gjenbrukes byggematerialer og tas i bruk sirkulære løsninger i større omfang. Ved å gjenbruke nærmere 80 prosent av materialene er klimagassutslippene fra Kristian Augusts gate 13 kuttet med 70 prosent. Dette har bidratt til å gjøre gjenbruk til et enda mer aktuelt tema i hele byggebransjen, slik at erfaringer fra dette FutureBuilt-pilotprosjektet nå er innarbeidet i andre prosjekter. Erfaringene derfra har også underbygget det pågående arbeidet med å endre gjeldende regelverk og gjøre det enklere å gjenbruke byggematerialer.

Lenkeblokk Icon Futurebuilt (futurebuilt.no)