Alle virksomheter i Oslo kommune skal vurdere reparasjon og oppgradering før nyinnkjøp. Det gjelder også smarttelefoner. Dette krever at det kjøpes telefoner som lar seg reparere, at det er mulig å kjøpe reservedeler, og at det finnes reparatører som kan utføre tjenesten. Kommunen må også ha systemer som gjør det enkelt og tilgjengelig å få telefonen reparert, for å unngå at den kastes unødvendig.

Sirkulær økonomi innenfor IKT krever et bredt samarbeid mellom offentlige oppdragsgivere, forhandlere, leverandører, produsenter og andre eksperter. Produksjonen baserer seg på kompliserte globale verdikjeder, derfor er det helt nødvendig med samarbeid og felles ambisjoner.

Oslo kommune har inngått en mobiltelefon-avtale med en leverandør som omfatter både en garantiavtale og en returavtale. Garantiavtalen pålegger leverandør å dekke alle kostnader ved reklamasjon. Returavtalen pålegger leverandør å, på forespørsel, hente kassert utstyr for forsvarlig destruksjon og gjenbruk av deler eller hele telefonen. Rundt 25 % av de innsamlede telefonene blir solgt videre til gjenbruk.

Lenkeblokk Icon Slik legger Oslo kommune til rette for sirkulærøkonomi Lenkeblokk Icon Fellesavtale for mobile enheter