Ombruksplattformen er en digital løsning hvor de forskjellige etatene kan melde inn produkter til ombruk og/eller behov for slike anskaffelser.

Med en slik plattform vil kommunen blant annet kunne:

  • Spare store beløp ved redusert behov for nyinnkjøp
  • Redusere avfallsmengden og miljøavtrykket
  • Lettere få oversikt over hva som kan flyttes hvor
  • Bedre rapportere på resultatene av ombruk

Et større forsøksprosjekt hvor det ble lagt stor vekt på ombruk ved ombygging av en etats lokaler viste lovende resultater. Der ble bare tre prosent av møblene og inventaret nyinnkjøpt, - ombruk og redesign sto for resten.

Etter hvert vil løsningen kunne utvides til også å omfatte også transport, bruk av lager og reparasjonstjenester.

Alle bestillere i Oslo kommune er pålagt å handle møbler gjennom de nye innkjøpsavtalene. Leverandørene er på sin side pålagt å prioritere brukte produkter, blant annet gjennom synliggjøring på nettsidene. Leverandørene skal også tydelig vise miljømerking og annen informasjon som gir innkjøperne grunnlag for å ta bærekraftige valg.

Fra tidligere har kommunen inngått egne avtaler om reparasjon og redesign av møbler. For oppdrag under 250.000 kroner er det gjort avtaler med 12 lokale selskaper. For større oppdrag kan bestillerne velge mellom to leverandører. Denne delingen etter ordrebeløp er gjort for å gjøre det enklere å få innpass for mindre, lokale aktører.