I gjenvinningsstasjonene til Sirkula betaler innbyggerne bare for restavfallet. Dette skal stimulere til bedre utsortering, redusert avfall og økt gjenvinning. Containeren for restavfall er plassert som siste container på gjenvinningsstasjonen, og det tas betalt for restavfallet basert på vekten av dette. I praksis innebærer det at innbyggerne kjører gjennom en vekt i veibanen før og etter levering, før betalingen så utføres basert på vektdifferansen.

Lenkeblokk Icon Priser på gjenvinningsstasjonen 2023