Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. ROAF har iverksatt tiltak som skal sikre gode arenaer for samarbeid med administrasjonen i eierkommunene, slik at arbeidet om å nå felles målsetninger flyter godt.  Selskapet har blant annet etablert et kommunalt nettverk, der det årlig arrangeres konferanser for ansatte i teknisk etat i kommunene. Dette legger til rette for kunnskapsoverføring mellom selskapet og eierkommunene samtidig som at selskapet blir bedre kjent med den enkelte saksbehandler i hver kommune. ROAF opplever at arbeidet med infrastruktur for renovasjon blir smidigere når selskapet er kjent med de kommune-ansatte som har dette som sitt saksområde. ROAF kobles eksempelvis ofte på i forbindelse med plan- og byggesaksbehandling i kommunene.

Lenkeblokk Icon Fremtidens renovasjon - ROAF: Romerike Avfallsforedling IKS Lenkeblokk Icon Handlings- og økonomiplan ROAF Lenkeblokk Icon Kommunesammenslåing og avfallshåndtering