BUA er en nasjonal ideell organisasjon som skal sørge for økt inkludering av barn og unge i ulike aktiviteter, uten at forbruket økes. Organisasjonen ble stiftet som et pilotprosjekt i 2014, og hadde som formål å finne ut hvordan driften av utstyrssentraler kunne forbedres. BUA har samlet landets utstyrssentraler under en felles paraply, slik at utlån av sports- og friluftsutstyr gjøres lettere tilgjengelig for flere. Det er utviklet verktøy og tjenester som skal gjøre det enklere for kommuner og frivillige organisasjoner å drive utlån av sports- og friluftsutstyr i kommunene.

Stiftelsen BUA er franchisegiver og eier av konseptet, og setter opp regler og rutiner for hvordan samarbeidet med franchisetaker skal foregå. Kommuner, lag og foreninger er franchisetakere og leier konseptet gjennom avtaler. Det er bare organisasjoner med et ideelt formål som kan bli med i BUA-nettverket. Det betales da en årsavgift i form av en grunnavgift, og det er mulig å legge til ekstra utstyrsordninger og tjenester.

Lenkeblokk Icon BUA-nettverket