Etter å ha sett hvordan Halden kommune bruker sine tjenestebiler i en bildelingsordning, ønsker byrådet å innføre lignende ordning i hovedstaden. Prosjektet vil gå ut på å erstatte deler av kommunens og bydelenes bilpark med delebiler som kan benyttes av andre enn kommunen selv utenfor vanlig arbeidstid.

Prosjektet i Alna er et pilotprosjekt, som byrådet skal brukte til å lære mer om hvordan en delebil-løsning kan fungere for hele kommunen. Bydel Alna eier 50 person- og varebiler. Ti av disse skal i første omgang erstattes med delebiler. Det jobbes for tiden med et anbud som skal avgjøre hvilken bildelingstjeneste som skal levere tjenesten til kommunen. Målet med prosjektet er å ha en mer effektiv forvaltning av Oslos bilpark (på ca. 1290 lette kjøretøy), samtidig som man får redusert antall biler som står stille. I dag eier kommunen flere biler som så og si aldri brukes. Med delebiler vil en sørge for at andre som abonnerer på bildelingstjenesten som vinner anbudet, får tilgang til kommunens biler.

Lenkeblokk Icon Politikk, Trafikk og kollektiv | Byrådet vil erstatte hundrevis av biler: – Helt tullete (ao.no) Lenkeblokk Icon Utvider satsingen på el-bildeling - Halden kommune