Av 100 mrd tonn materialer som brukes inn i den globale økonomien hvert år, blir 90 mrd til avfall.

Kjetil Bjørklund

- Det er behov for veiledning og praktiske eksempler for at kommunesektoren skal komme i gang med dette omfattende arbeidet. Som en del av veiledningen er det etablert en eksempelbank som viser konkrete eksempler på hva som er mulig å få til i kommunesektoren, sier seniorrådgiver Guro Bøe Wensaas i KS.

KS ønsker med dette arbeidet å stimulere til samarbeid lokalt og regionalt mellom næringsliv, offentlige aktører, innbyggere og organisasjoner. Gjennom «kortreiste kretsløp» legges det grunnlag for å styrke sosial og lokaløkonomisk bærekraft og sikre at sirkulærøkonomi også blir lokal og regional samarbeidsøkonomi. Veilederen tar for seg syv tiltaksområder, inkludert styrings- og ledelsesprosesser. For tiltaksområdene fremhever vi hvorfor det er viktig å jobbe mot en sirkulær omstilling innenfor tiltaksområdet, samt hvordan kommunesektoren kan bidra.

- Av 100 mrd tonn materialer som brukes inn i den globale økonomien hvert år,  blir 90 mrd til avfall. Det enorme materialforbruket forårsaker de store klima- og naturutfordringene, og understreker viktigheten av å jobbe med sirkulærøkonomi i alle sektorer. Kommunesektoren er en sentral aktør i kraft av sine ulike roller som samfunnsutvikler, sier fagleder for klima i KS, Kjetil Bjørklund

Lanseringen av veilederen ble markert med et første møte i et nytt nettverk for sirkulærøkonomi. Nettverket skal være en arena for faglig påfyll og samhandling knyttet til den sirkulære omstillingen. Det første nettverksmøtet var preget av stort engasjement blant de 30 deltagerne.

Veileder for sirkulær økonomi

- Det er oppløftende at så mange kommuner og fylkeskommuner vil ta tak i dette gjennom å arbeide med sirkulærøkonomi i praksis, tilføyer Bjørklund. Han oppfordrer interesserte til å melde seg inn i nettverket gjennom LinkedIn  som vil være en kanal for diskusjon og for å promotere de digitale nettverksmøtene. Det vil etter planen bli gjennomført digitale møter to ganger i måneden med oppstart i september.

Lenkeblokk Icon Meld deg inn gruppen for nettverket vårt på LinkedIn