Lenkeblokk Icon Her finner du lenken til kurssiden

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Oslo, Hamar og Trondheim kommune.

Innhold i webinarserien

 1. mars kl 12-13.30: Webinar 1 - Hva er et klimabudsjett og hvordan komme i gang med klimabudsjettet?
 • Avgrensninger av klimabudsjettet
 • Direkte og indirekte utslipp
 • Klimagassregnskap
 1. mars kl 12.00-13.30: Webinar 2 - Utarbeide og beregne effekten av klimatiltak
 • Hva er en referansebane?
 • Hvordan utarbeide en referansebane?
 • Hvordan beregne effekten av klimatiltak?
 1. mars kl 12.00-13.30: Webinar 3 - Hvordan gjøre klimabudsjettet til et styringsverktøy?
 • Roller og ansvar
 • Finansiering av tiltak
 • Rapportere på tiltak
 • Klimabudsjettering – en kontinuerlig prosess

Kursoppgaver for å komme i gang med klimabudsjett

På kurssiden finner du kursoppgaver knyttet til webinarene og klimabudsjettveilederen. Oppgavene er delt opp i tre moduler med samme tematikk som webinarene og skal hjelpe kommunen i gang med klimabudsjettarbeidet. Flere fylkeskommuner arrangerer workshops for kommuner i sitt fylket for en felles gjennomgang av oppgavene. Oppgavene kan også gjennomføres i den enkelte kommune.

 

Kontaktinformasjon til prosjektet: klimabudsjettveileder@kli.oslo.kommune.no