Veilederen er laget av Oslo, Hamar og Trondheim kommuner. De har fulgt en gruppe av kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med klimabudsjett, og basert på erfaringer laget en veileder for resten av kommune-Norge. Nedenfor finner du veilederen i to former:

  • En nettbasert veileder hvor hver artikkel representerer et kapittel.
  • En utskriftvennlig rapport (PDF)

I tillegg finner du her en rapport fra KS Storbyforsk om status for storbyenes arbeid med klimabudsjetter og hvordan dette arbeidet kan videreutvikles ytterligere. Denne rapporten gir også nyttige tips om hvordan lage referanse- og tiltaksbaner og gjøre bruk av indikatorer.

Lenkeblokk Icon Veileder for klimabudsjett (nettside) Lenkeblokk Icon Veileder for klimabudsjett (pdf) Lenkeblokk Icon Rapport fra KS Storbyforsk "Utvikling av klimabudsjettarbeidet"