For første gang gir KS innspill til kommende års statsbudsjett i forkant av regjeringens første budsjettkonferanse – som i år er 14.-16. mars.

Tidligere har KS gitt sine første budsjettinnspill på det faste konsultasjonsmøtet i mars. Her er kommuneopplegget i kommende års statsbudsjett tema, med vekt på økonomiske rammer. Nå kommer KS i tillegg med forslag til satsinger som er viktige for kommunesektoren.

– Et godt samarbeid mellom regjeringen og kommunesektoren vil være svært viktig for å få gjennomført de politiske ambisjonene i Hurdalsplattformen. Som et ledd i et slik samarbeid har KS gitt tidlige innspill til satsinger i statsbudsjettet for 2023, sier KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.

Dette er satsinger som kan finansieres innenfor rammetilskuddet og som vil kreve øremerkede tilskudd.

Brev til departementene

Statsbudsjettet for 2023 blir det første Støre-regjeringen lager fra bunnen av, basert på Hurdalsplattformen. KS’ forslag til satsinger tar utgangspunkt i regjeringens prioriteringer i plattformen og i KS’ egne politiske prioriteringer.

Landsstyret vedtok KS’ politiske posisjoner i sakene i Hurdalsplattformen etter regjeringsskiftet i fjor høst. 

KS’ innspill er konkretisert i brev til de ulike departementene, som i løpet av januar skal komme med sine forslag til profilsaker i statsbudsjettet for 2023.

Brev er sendt til statsrådene i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet


Bare for noen få forslag er det tallfestet noe beløp, slik at regjeringen kan vurdere hvordan en eventuell satsing kan følges opp. 

I tabellen i lenken nedenfor er KS’ budsjettinnspill samlet.

Lenkeblokk Icon KS' innspill til statsbudsjettet 2023 samlet