Landsstyret

Lenkeblokk Icon Se flere uttalelser

Det omfattende posisjonsnotatet inneholder KS’ forventninger til samarbeidet mellom kommunesektoren og regjeringen.

De politiske posisjonene vil bli førende for hvilke saker KS tar opp i de bilaterale konsultasjonsmøtene med departementenes politiske ledelse i november og desember.

Les hele posisjonsnotatet her: 

Lenkeblokk Icon KS' posisjonsnotat til Hurdalsplattformen