Skattetallene som SSB publiserte 18. september viser at kommunene har fått inn 130,7 mrd. kroner og fylkeskommunene 25,9 mrd. kroner i skatt på inntekt og formue fram til utgangen av august i år. Kommunenes skatteinntekter var 1,3 mrd. kroner eller 1,0 prosent høyere enn på samme tid i fjor, mens fylkeskommunenes skatteinngang lå 0,2 mrd. kroner eller 0,7 prosent lavere enn fjoråret.

August er normalt en liten skattemåned. Skatteinngangen består hovedsakelig av restskatt. Sammenlignet med fjoråret fikk kommunene inn 1,7 mrd. kroner mindre i august måned, mens fylkeskommunene fikk inn 0,4 mrd. kroner mindre. Dette tilsvarer en nedgang på henholdsvis 38,4 og 40,4 prosent sammenlignet med august 2022. Nedgangen skyldes hovedsakelig at innbetalt restskatt i 2022 var spesielt høy, samtidig som det er stor variasjon mellom kommunene.

Tabeller med foreløpig beregning av skatteutjevningen for august (Excel for nedlasting)