Eika ble ansatt i 2017 etter 31 år som forsker og forskningsleder i SSB. Forskningsfeltet var i hovedsak modellbaserte makroøkonomiske analyser og han ledet arbeidet med konjunkturanalysene i en årrekke.

Eika har vært tilknyttet sekretariatet i Det tekniske beregningsutvalget (TBU) for inntektsoppgjørene i mesteparten av tiden i SSB. Han representerer nå KS som medlem både der og i TBU for kommunal og fylkeskommunal økonomi.

- KS er en viktig organisasjon som representerer en meget viktig sektor av økonomien. Min rolle som sjeføkonom går blant annet ut på å analysere og formidle hvordan kommunene fungerer i samfunnsøkonomien og hvordan resten av økonomien virker inn på kommuneøkonomien. I dette arbeidet følger jeg den makroøkonomiske utviklingen på løpende basis nøye, sier Torbjørn Eika.