Last ned

Lenkeblokk Icon Invitasjon og program i pdf.

KS Anskaffelsesforum har endret navn etter vedtak i fjorårets årsmøte. Det siste året har vi også styrket tilknytning til KS i regionene.

På grunn av de store endringene og økonomiske utfordringene vi har hatt de siste årene, har anskaffelsesfaget blitt løftet frem med ny tyngde hos vår politiske og administrative ledelse.

Kommunene har begynt å etterspørre tall og eksempel på effektene av det gode arbeidet vi gjør.

Interessen og tidliginvolveringen fra de øvrige fagene i kommunen har også økt, og vi må gjøre oss kompetente til å ta en ny rolle med den faglige tyngden vi trenger.

Hvordan svarer vi på økte krav om bærekraftresultater som styrket miljø-/klimahensyn, bedre ivaretakelse av samfunnshensyn, mer samspill med lokalt næringsliv, lavere totalkostnader for innkjøp, og økt innovasjonsgrad i offentlige kontrakter?

Dette ønsker vi å ta opp til diskusjon på Holmenkollen Scandic Park Hotel den 26. og 27.april.

Mingling og nettverksbygging er noe av det dere medlemmer setter størst pris på når vi møtes. Vi har derfor bygd opp hele samlingen til å gi en merverdi for dere, ved at vi samler dere per region og i samarbeid med deres eget KS regionkontor.

Her håper vi å starte mange synergieffekter fremover, også etter Årssamlingen.

Lenkeblokk Icon Gå direkte til påmelding

Program

26. april - INNKJØPSLEDELSE

 • Det faglige innholdet starter klokken 10:00 hvor Styreleder I KSA, Tommy HesteM, ønsker velkommen.
 • Einar Wilhelmsen, byråd for finans i Oslo kommune (MDG) ønsker velkommen til Oslo by.
 • Styreleder Tommy Hestem har ordet.
 • Vi får besøk fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) kåret Oslo kommune og OneMed AS til vinner av anskaffelsesprisen 2022 basert på graden av samarbeid gjennom hele anskaffelsesprosessen. Det blir samtale mellom vinnerne og KSA om hva de største læringspunktene er.
 • Etter lunsj graver vi dypere i hvordan oppnå økt samarbeid mellom privat og kommunal sektor, sammen med de største næringslivsforeningene.
 • Vertskommunen Oslo har ofte blitt dratt frem som meget gode på kontraktsoppfølging, men hvordan får de egentlig gehør og mulighet til å vise effektene av det gode innkjøp for sin etatsledelse, politiske ledelse og også i selve byrådet? Oslo kommune har også hatt en kjempeøkning i antall kontraktsoppfølgere de siste årene. Hvorfor og hvordan har de klart å få til dette?
 • KS i regionene presenterer hvordan de jobber med kompetanseheving og veiledning av politisk og administrativ ledelse i kommunene. Vi får et dypdykk inn i hvordan virksomhetsledelsen i deres kommuner faktisk fungerer og hvor det er lurt at vi påvirker.
 • Vi avslutter dagen med en oppdatering fra KS Advokatene om ny rettspraksis, KOFA-avgjørelser, status for Norgesmodellen med mer.
 • Klokken 16-17 er det KSA Årsmøte hvor vi håper at så mange som mulig av dere med stemmerett deltar. Parallelt med dette tilbyr vi medlemsservice der dere kan ta opp saker av mer direkte interesse med KS Advokatene, KS' regionapparat og/eller Oslo kommune.

27. april - BÆREKRAFT

 • Vi starter dagen klokken 9:00 med et politisk overblikk på bærekraftsatsingen i kommunal sektor.
 • En viktig trend i markedet er større konkurransefordel ved å tilby klimavennlige løsninger. Kan vi lære av suksesskriterier for dette innenfor renovering i bygg og anlegg?
 • Merkesystemer har lenge vært en måte å klassifisere miljøhensyn for produkter og tjenester. Leverandørene av disse systemene kan også tilby andre tjenester som en del av medlemskapet og kan bidra til enklere miljørapportering for vårt fag.
 • Etter lunsj vil bærekraftsansvarlig i KS, Anne Romsaas, forteller hvordan vi kan følge opp etiske krav ved kjøp fra land som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
 • Vi jobber sammen i regionene om beste praksis for rapportering inn i virksomhetsledelsessystemet på bærekraftsmålene for din kommune.
 • Bærekraftsdagen avsluttes med en paneldiskusjon der dere kan stille spørsmål digitalt til panelet bestående av denne dagens foredragsholdere