Statsbudsjettet 2023

Lenkeblokk Icon Se KS' innspill fra mars i år

- Kommuneproposisjonen og RNB er kanskje kommunesektorens viktigste dokumenter. Mange kommuner og fylkeskommuner er urolige for de økonomiske utsiktene fremover. På stormøtet kunne kommuner og fylkeskommuner få svar på spørsmål om hva dette vil bety for dem, sa KS' 1. nestleder Sven Tore Løkslid.

Møteleder: Kjell Erik Saure, fagsjef i kommunikasjonsavdelingen i KS.

Program:

  • Presentasjon av revidert nasjonalbudsjett (RNB) og kommuneproposisjonen ved kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik
  • KS’ foreløpige vurderinger ved 1. nestleder i KS, Sven Tore Løkslid, og KS' administrasjon
  • Spørsmål til Sigbjørn Gjelsvik og Sven Tore Løkslid

Kommunedirektørutvalget var også til stede i møtet.

Et opptak fra presentasjonene gjøres tilgjengelig på nettsiden for prognosemodellen så snart det er klart.

Her finner du presentasjonene fra møtet:

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

1. nestleder i KS, Sven Tore Løkslid, og KS' administrasjon