Oversikt over de fylkesvise kommunedirektørutvalgene finner du på de respektive regionsider.

Lenkeblokk Icon Se møtedokumenter for Kommunedirektørutvalget

Det sentrale kommunedirektørutvalget for 2023-2025 består av:

  • Leder Bjørn Fauchald, Vestre Toten kommune
  • Nestleder Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune
  • Merete Hessen, Kvæfjord kommune
  • Trine Wikstrøm, Lillestrøm kommune
  • Terje Heggheim, Sunnfjord kommune
  • Katrine Lereggen, Melhus kommune
  • Carl-Jakob Midttun, Trøndelag fylkeskommune

Vara i rekkefølge:

1. Ole Bernt Thorbjørnsen, Haugesund kommune
2. Wenche Solheim, Ørsta kommune
3. Per Sturla Wærnes, Notodden kommune
4. Aud Norunn Strand, Modum kommune
5. Børge Toft, Alstadhaug kommune
6. Georg Smedhus, Frogn kommune
Merethe Schjem, Nordland fylkeskommune

Lenkeblokk Icon Se vedtekter for KDU

KDU ledermøte

På KDU ledermøte møtes sentralt KDU, inkl. vara og ledere av de fylkesvise kommunedirektørutvalgene. Det avholdes to ledermøter i året, et om våren og et på høsten. På ledermøtene drøftes sentrale saker for KS og alle kommunedirektørutvalgene

.