Lærerstreiken har pågått i fire uker etter at den er blitt trappet opp gradvis fra skolestart.  

Utdanningsforbundet vil gjennomføre sin varslede opptrapping av streiken fra mandag, og til sammen vil litt over 8.000 lærere være i streik. Langt over 100.000 elever er rammet.

Søndag inviterte riksmekler Mats Ruland partene til frivillig mekling.

KS presenterte et forslag til løsning på streiken onsdag 7. september, og kom med nye innspill til en løsning i meklingen søndag.

Utdanningsforbundet valgte å forlate møtet etter ganske kort tid. Men det pågår fortsatt mekling mellom KS, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag. Da er det Riksmekleren som uttaler seg om prosessen.  

SL og Lektorlaget har nå interne prosesser i sine organisasjoner. Riksmekleren sa søndag at det vil bli nye møter om kort tid.