Ved årets forhandlinger ønsker KS en kombinasjon av sentrale tillegg og avsetning av pott til lokale lønnsforhandlinger. Det økonomiske opplegget som organisasjonene har avslått varierer fra kr. 6.400 og opp til kr. 15.600, avhengig av ansiennitet og stillingsgruppe. Jo høyere utdanning, jo høyere lønnstillegg. Det medfører at langtidsutdannede lærere ville ha fått det høyeste sentrale tillegget.

Med KS´ opplegg ville en lektor med tilleggsutdanning med 16 års ansiennitet ha fått et lønnstillegg på 15.600 kroner, og ville da hatt en grunnlønn på minimum kr. 668.500. En sykepleier med samme ansiennitet ville fått et lønnstillegg på 12.600 kr., og en grunnlønn på minimum 519.000 kroner. I tillegg kommer tilleggslønn for ubekvem arbeidstid, for tilleggsfunksjoner m.v.

For ledere i kapittel 4 var det foreslått et lønnstillegg på 2,2 prosent per. 1.5.2021.

Utover de sentrale tilleggene, har KS ønsket en pott på 1,3 % til lokale lønnsforhandlinger. Disse forhandles lokalt i henhold til kommunens/fylkeskommunens lokale lønnspolitikk, og kan blant annet brukes til stillingsgrupper som det er vanskelig å rekruttere. KS mener det er viktig med en lokal pott for å møte rekrutteringsutfordringene, fordi de varierer fra kommune til kommune, og også mellom ulike typer stillinger. Dermed vil lokale lønnstillegg være en mer presis måte å møte rekrutteringsutfordringer på enn gjennom sentrale tillegg.

Med det økonomiske opplegget fra KS, ville lønnstillegg fra lokale lønnsforhandlinger kommet på toppen av følgende sentrale tillegg:

Stillingsgrupper

Sentrale lønnstillegg - pr. 1.5.2021

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Gruppe 1

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

6.400

7.400

7.400

7.400

7.400

7.400

9.500

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger

7.900

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

10.800

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

8.200

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

11.300

Gruppe 2

Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

8.300

9.000

9.200

9.400

9.600

10.000

12.600

Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

8.700

9.500

9.900

10.200

10.400

11.700

12.600

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning

9.500

9.800

10.200

10.500

10.900

12.000

14.000

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

10.300

11.300

11.600

11.700

12.500

14.000

15.000

Lektor med tilleggsutdanning

10.400

11.400

11.700

11.800

12.600

14.300

15.600

 

Oppgjøret går nå til mekling. Meklingsfristen er satt til onsdag 26. mai kl. 24.