Nedenfor presenteres de ferdige rapportene. Utvalgene vil fremlegge konklusjoner og anbefalinger ovenfor tariffpartene/forhandlingsutvalgene i august.

Som kjent har KS og henholdsvis LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne prolongert Hovedtariffavtalen til 15. september. Det er nå fastsatt at forhandlingene om hovedtariffoppgjøret i 2020 starter den 3. september. Fristen for å finne en forhandlingsløsning, er 15. september ved midnatt.

Dersom det blir brudd i forhandlingene, går kommuneoppgjøret til mekling.