- Vi er glade for å ha blitt enige om en avtale som betyr mye for skolen, for kommunesektoren og for den store og viktige gruppe ansatte som undervisningspersonalet utgjør, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivdirektør i KS.

Les KS' pressemelding om den nye avtalen her

SFS 2213 har ved de siste revisjonene blitt videreført uten endringer. KS mener endringene vi nå har blitt enige med lærerorganisasjonene om, er viktige og svarer på noen av utfordringene skolesektoren har. Den nye avtalen gir forenklinger og modernisering som vil gjøre den enklere å praktisere og som stimulerer til en praksis mer i tråd med nytt læreplanverk.

Les den nye avtalen her:

Lenkeblokk Icon Den nye arbeidstidsavtalen for undervisningspersonell

Tidsressurser og kontaktlærer

KS er enige med lærerorganisasjonene i at kontaktlærerrollen er viktig og at den bør styrkes. Mer tid til kontaktlærerrollen er i rapporten “Skolen etter koronapandemien” understreket som et viktig tiltak mot tapt læring som følge av pandemien.

De største materielle endringene ligger i avtalens punkt 7 Tidsressurser:

Tidsressurser på barnetrinnet og ungdomstrinnet
I tillegg til reduksjonen i årsrammen for undervisning som alle kontaktlærere har i dag, får lærere i grunnskolen som er kontaktlærer for 21 elever eller mer, fra skoleåret 2022/2023, en ytterligere reduksjon med 28,5/38 (60/45 minutters enheter) årsrammetimer. Ressursen kan fordeles på en annen måte ved partsenighet.

Tidsressurser i videregående opplæring
Tidsressurspotten i videregående opplæring økes med 12,5% fra skoleåret 2022/2023 og kan brukes til kontaktlærere ved behov.

Kravet om partsenighet ved økning av personaltettheten er fjernet, og fordeling av tidsressurspotten skal nå i sin helhet drøftes.

Les mer om undervisningstid i avtalen:

Lenkeblokk Icon Vedlegg til avtalen om undervisningstid

B-rundskriv

KS vil i løpet av vinteren utarbeide et B-rundskriv om ny SFS 2213, men ber kommunene og fylkeskommunene allerede nå vurdere hvilke økonomiske utslag endringene om økte tidsressurser vil gi fra skoleåret 2022/2023.

Rutinene for forhandlinger om lokal arbeidstidsordning er forenklet. Dette vil vi også komme til i B-rundskrivet.

Fellesskolering og felles FOU-prosjekt

KS og lærerorganisasjonene vil gjennomføre fellesopplæring om den nye avtalen, og det er også avtalt at partene skal gjennomføre et felles FOU-prosjekt. Prosjektet vil gi et felles kunnskapsgrunnlag for kommende forhandlinger ved blant annet å se på hvordan skoler praktiserer avtalen på ulike måter.