KS er enig med lærerorganisasjonene i at kontaktlærere med store klasser trenger mer tid.

Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS

Det vil bli publisert en fagartikkel om avtalen på ks.no litt senere i dag.

– Vi er glade for å ha blitt enige om en avtale som er viktig for skolen, for kommunesektoren og for den store og viktige gruppen ansatte som undervisningspersonalet utgjør, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivdirektør i KS.

Han sier det har vært krevende men konstruktive forhandlinger med lærerorganisasjonene.

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonell (SFS 2213) er nå blitt forenklet og modernisert.

– Pandemien har vist oss at hvor og når lærerne gjør sitt arbeid utenom undervisningen bør avhenge av hva slags oppgaver det er snakk om og hva som er hensiktsmessig for å løse skolens oppdrag best mulig. Godt og tillitsfullt samarbeid mellom ledere, lærere og de tillitsvalgte er avgjørende, sier Gangsø.

Mer tid til kontaktlærere

– Rollen som kontaktlærer er viktig og er blitt mer omfattende de siste årene. KS er enig med lærerorganisasjonene i at kontaktlærere med store klasser trenger mer tid. Det får de i den nye avtalen, sier Gangsø.

De som er kontaktlærere for minst 21 elever i grunnskolen får fra neste skoleår én time mer per uke, og tilsvarende mindre undervisning. I videregående skole økes den såkalte tidsressurspotten, som kan brukes til kontaktlærere dersom det er behov for det. 

Dette har vært en del av KS’ tilbud under forhandlingene og vil få økonomiske konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner.

Arbeidstidsavtalen gjelder for to år og ble sist forhandlet i 2019. KS har ikke foreslått vesentlige endringer i lærernes arbeidstid i forhandlingsrundene siden streiken i 2014, bare mindre justeringer. Resultatet i både 2019 og 2017 var at avtalen ble forlenget uten endringer.

Avtalen gjelder fra 1. januar, men endringene trer i praksis i kraft fra neste skoleår.