Departementet har også foreslått en viktig klargjøring av forskriftens virkeområde, for å tydeliggjøre at avlastning for barn i fosterhjem er omfattet av forskriften. Dette er en viktig presisering, og KS støtter departementets forslag til endring av ordlyden i § 1 på dette punkt.

KS ber departementet om også å vurdere en presisering av ordlyden i § 11, slik at det fremgår direkte av ordlyden at den ukentlige arbeidsfrie perioden kan gjennomsnittsberegnes og avvikles samlet.

Lenkeblokk Icon Hele høringssvaret om endring i forskrift om arbeidstid for avlastere