Tariffskole er en kursplattform for deg som jobber med personal/HR, eller er leder i kommunal sektor. I KS Tariffskole får du hver måned nye kurs i aktuelle temaer om tariff og lønns- og arbeidsvilkår. Hvis du ikke allerede er påmeldt, kan du melde deg på her:
Påmelding til KS Tariffskole og sentralt avtalekurs

I mai er hovedavtalen i fokus på KS Tariffskole, og kursholderne er Karsten K. Langfeldt og Ingrid Faller. Godt samarbeid med de tillitsvalgte er viktig og avgjørende for utvikling og omstilling. Hvilke rammer for samarbeid gir hovedavtalen, og lurer du noen ganger på hvilke rettigheter tillitsvalgte har til opplæring eller til fri for å utføre ulike tillitsvalgtoppgaver? Da er kurset som kommer 3. mai aktuelt for deg.

I tariffpodden møter du også Karsten og Ingrid som tar for seg bestemmelsen i hovedavtalen del B § 3-5 c). Denne bestemmelsen regulerer permisjonsrettigheter til organisasjonstillitsvalgte.

For å delta på kurset logger du deg inn på kursplattformen via lenke mottatt på e-post. Er du ikke allerede påmeldt får du tilsendt e-post med lenke til kursplattformen, når din påmelding er registrert.

Kurset og podkast-episoden vil være tilgjengelig i kursplattformen i etterkant av kursdagen. Følger du kursene i Tariffskolen live har du muligheten til å stille skriftlige spørsmål direkte til kursholderne. Spørsmålene vil bli svart ut underveis i kurset, enten muntlig eller skriftlig.

Hvis det ikke passer å følge kursene i KS Tariffskole på de aktuelle kursdagene, kan du se opptak av kursene på et tidspunkt som passer for deg. Du kan også se kursene flere ganger, hvis det er ønskelig. 

I KS Tariffskole får du:

  • Minst et nytt digitalt kurs hver måned i et aktuelt tema.
  • Minst en ny podkast-episode i tariffpodden hver måned i et aktuelt tema.
  • Tilgang til opptak fra opplæringen fra sentralt avtalekurs som ble sendt den 6. februar
  • Nytt heldags sentralt avtalekurs 6. september. Her vil blant annet endringer etter Tariffoppgjøret 2024 være sentrale.

Du kan lese mer om KS Tariffskole og kursene som kommer her: KS Tariffskole

Er du nysgjerrig på kursene og tariffpodden som kommer i mai?

Kurs i hovedavtalen – 3. mai kl. 9.00 – 12.00
Kurset vil ta utgangspunkt i formålsbestemmelsene i hovedavtalen og gjennomgå de mest sentrale bestemmelsene i hovedavtalen del B. Formålsbestemmelsene legger grunnlaget for hvordan etablere og opprettholde et godt samarbeid med tillitsvalgte. Det vil også bli satt søkelys på hovedavtalen del B § 3-4 (rett til fri for å utøve vervet som tillitsvalgt) og § 3-6 (rett til permisjon for tillitsvalgtopplæring).

Tariffpodden om hovedavtalen del B § 3-5 c) – tilgjengelig fra 3. mai
Tariffpodden går i dybden på hovedavtalen de B § 3-5 c). Hva vil det si å ha verv som organisasjonstillitsvalgt, og hvilke rettigheter gir det etter hovedavtalen. Podkasten tar utgangspunkt i hovedavtalebestemmelsen og spørsmål om problemstillingen vi mottar på medlemsservice.

KS Tariffskole i juni

I juni er pensjon overskriften for tariffskolen.

7. juni blir ny episode i tariffpodden lagt ut. Episoden handler om pensjonsforliket, og tar for seg det nye brede politiske forliket om pensjonsreform. Hva innebærer dette forliket, og hvorfor har det møtt motstand?

7. juni kommer det også kurs som handler om pensjonistlønn og tilgrensede problemstillinger, så som aldersgrenser, fratreden, vilkår og de nye reglene.

Informasjon om kursavgift og OU-midler

Pris for tilgang til kursplattformen med KS Tariffskole og to sentrale avtalekurs er kr 5000,- for hele 2024. Dette kurset er godkjent for OU-midler, og er omfattet av rutinen for forhåndsgodkjente kurs. Det betyr at du ikke skal søke om støtte fra OU-midlene, men KUN sende inn refusjonskrav når du har mottatt faktura for kursavgiften.

Mer om rutinen for forhåndsgodkjente kurs og skjema for refusjon finner du på: Anmodning om utbetaling av OU-midler - KS

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om refusjon fra dette fondet.

KS Tariffskole og sentralt avtalekurs er forbeholdt ledere og arbeidsgiverrepresentanter fra kommuner, fylkeskommuner eller bedriftsmedlemmer hos Samfunnsbedriftene. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at KS Tariffskole ikke er relevant for deg som jobber i Oslo kommune.