Med KS Tariffskole kan du følge gjennomført sentralt avtalekurs, samt alle nye månedlige kurs, Tariffpodden, og nytt sentralt avtalekurs igjen den 4. september.

 

KS Tariffskole er forhandlingsavdelingens nye kurskonsept i vår digitale kursplattform som gir deg tilgang til høyaktuelle kurs i tariffavtaler og tilgrensende temaer gjennom hele året.

 

Her kan du melde deg på KS Tariffskole og sentralt avtalekurs

Står du midt i en problemstilling og trenger hjelp, kan du finne hjelp i et kurs eller en podkast som omhandler temaet. KS Tariffskole vil gi deg tilgang til løpende kompetanseheving gjennom hele året.

I KS Tariffskole får du:

  • Minst et nytt digitalt kurs hver måned i et aktuelt tema. Temaene finner du i kursoversikten til KS Tariffskole
  • Minst en ny podkast-episode i Tariffpodden hver måned i et aktuelt tema. Temaene finner du i kursoversikten til KS Tariffskole.
  • Tilgang til opptak fra opplæringen fra sentralt avtalekurs som ble sendt den 6.2
  • Nytt heldags sentralt avtalekurs 6. september. Her vil blant annet endringer etter Tariffoppgjøret 2024 være sentrale.

Alle kurs og podkast-episoder vil være tilgjengelig i kursplattformen i etterkant av kursdagen. Du velger selv hvilke kurs du vil se. Hvis det ikke passer å følge kurs på den aktuelle kursdagen, kan du se opptaket på et tidspunkt som passer for deg. Du kan også se opptakene flere ganger, hvis det er ønskelig. 

Pris for tilgang til kursplattformen med KS Tariffskole og to sentrale avtalekurs er kr 5000,- for hele 2024. Dette kurset er godkjent for OU-midler, og er omfattet av rutinen for forhåndsgodkjente kurs. Det betyr at du ikke skal søke om støtte fra OU-midlene, men KUN sende inn refusjonskrav når du har mottatt faktura for kursavgiften.

Mer om rutinen for forhåndsgodkjente kurs og skjema for refusjon finner du på: Anmodning om utbetaling av OU-midler - KS
Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om refusjon fra dette fondet.

KS Tariffskole og sentralt avtalekurs er forbeholdt ledere og arbeidsgiverrepresentanter fra kommuner, fylkeskommuner eller bedriftsmedlemmer hos Samfunnsbedriftene. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at KS Tariffskole ikke er relevant for deg som jobber i Oslo kommune.