KS Tariffskole er en kursplattform for deg som jobber med personal/HR, eller er leder i kommunal sektor. I KS Tariffskole får du hver måned nye kurs i aktuelle temaer om tariff og lønns- og arbeidsvilkår.

Meld deg på KS Tariffskole, hvis du ikke allerede har gjort det. Deltok du på sentralt avtalekurs i februar har du allerede tilgang til KS Tariffskole.

Her kan du melde deg på KS Tariffskole og sentralt avtalekurs

I mars får du to kurs i tilsetting. Første kurs er 1. mars og da kan du lære om tilsetting av lærere. Kursholdere er Kjersti Myklebust og Unn Wahl Karlsen. 15. mars er det kurs i tilsetting med fokus på tillitsvalgtes rolle. Kursholdere for dette kurset er Hege Torvbråten, Cathrine G. Walding, Karsten Kragh Langfeldt og Ingrid Faller.

1. mars lanserer vi også vår aller første episode av Tariffpodden – kort og godt om tariff. Episoden handler om ferie, og du vil høre Cornelia Nordgaard og Cathrine G. Walding i dialog om viktige lovbestemmelser som regulerer ferie.

For å delta på kursene logger du deg inn på kursplattformen via lenke mottatt på e-post. Er du ikke allerede påmeldt, får du tilsendt e-post med lenke til kursplattformen når din påmelding er registrert.

Kursene og podkast-episoden vil være tilgjengelig i kursplattformen i etterkant av kursdagene. Hvis det ikke passer å følge kursene på den aktuelle kursdagen, kan du se opptaket på et tidspunkt som passer for deg. Du kan også se opptakene flere ganger, hvis det er ønskelig. 

I KS Tariffskole får du:

  • Minst et nytt digitalt kurs hver måned i et aktuelt tema.
  • Minst en ny podkast-episode i tariffpodden hver måned om et aktuelt tema.
  • Tilgang til opptak fra opplæringen fra sentralt avtalekurs som ble sendt den 6. februar.
  • Nytt heldags sentralt avtalekurs 6. september. Her vil blant annet endringer etter tariffoppgjøret 2024 være sentrale.

Du kan lese mer om KS Tariffskole og kursene som kommer her: KS Tariffskole

Er du nysgjerrig på kursene og tariffpodden som kommer i mars?

Kurs i tilsetting av lærere – 1. mars, kl. 9.00-12.00
Kjersti og Unn vil i kurset gå gjennom regler for utlysning, kvalifikasjonsprinsippet, kompetansevurdering av lærere opp mot bestemmelsene i kompetanseforskriften, tilsetting, innplassering i stillingskoder og lærernes kompetanselønnssystem, jfr. hovedtariffavtalens vedlegg 2. De vil også komme innom aktuelle bestemmelser i ny opplæringslov som gjelder fra 01.08.2024.​

Kurs i tilsetting med fokus på tillitsvalgtes rolle – 15. mars, kl. 9.00-12.00
De ansatte er kommunesektorens største og viktigste ressurs. Alt begynner med tilsetting. I dette kurset tar Cathrine og Hege dere gjennom tilsettingsprosessen fra A til Å. Kurset setter også fokus på tillitsvalgtes rolle i en tilsettingsprosess. Karsten og Ingrid vil gjennomgå aktuelle bestemmelser i hovedavtalen og den tillitsvalgtes rolle ved tilsetting. 

Tariffpodden om ferie – tilgjengelig fra 1. mars
I vår første episode av tariffpodden snakker Cornelia og Cathrine om ferie og noen utvalgte praktiske problemstillinger.
 
I episoden går de litt nærmere gjennom formålet bak bestemmelsene, virkedagsbegrepet samt hva som skjer hvis man blir syk i forbindelse med ferien m.m. For å belyse disse temaene, diskuterer Cornelia og Cathrine noen typiske problemstillinger som vi får i henvendelser til Medlemsservice.

KS Tariffskole i april

5. april kommer andre episode i Tariffpodden. Denne episoden handler om representasjon ved lokale forhandlinger. Kan sentrale tillitsvalgte møte dere om arbeidsgiver, i lokale forhandlinger?

5. april får du også kurs i konfliktberedskap. Dette kurset handler om hva dere som kommune og fylkeskommune må gjøre for å forberede en mulig streik, og hva som er viktig hvis streik blir en realitet i årets hovedtariffoppgjør.

8. april får du to kurs. Det blir kurs i lokale forhandlinger og nøkkeltall ved forhandlinger.

I 2024 skal kommuner og fylkeskommuner gjennomføre årlige forhandlinger i kap. 5 og kap. 3.4, samt lokale forhandlinger i kap. 4.2.1.

Kurset om lokale forhandlinger går gjennom viktig tariffbestemmelser om lokale forhandlinger, og gir deg gode råd i gjennomføring av lokale forhandlinger. Kurset i nøkkeltall er et kurs som gir deg viktig kunnskap om tallgrunnlag og beregninger i forberedelsene til lokale forhandlinger.

Informasjon om kursavgift og OU-midler

Pris for tilgang til kursplattformen med KS Tariffskole og to sentrale avtalekurs er 5.000 kroner for hele 2024. Dette kurset er godkjent for OU-midler, og er omfattet av rutinen for forhåndsgodkjente kurs. Det betyr at du ikke skal søke om støtte fra OU-midlene, men KUN sende inn refusjonskrav når du har mottatt faktura for kursavgiften.

Mer om rutinen for forhåndsgodkjente kurs og skjema for refusjon finner du på: Anmodning om utbetaling av OU-midler - KS

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om refusjon fra dette fondet.

KS Tariffskole og sentralt avtalekurs er forbeholdt ledere og arbeidsgiverrepresentanter fra kommuner, fylkeskommuner eller bedriftsmedlemmer hos Samfunnsbedriftene. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at KS Tariffskole ikke er relevant for deg som jobber i Oslo kommune.