Hovedavtalen er sagt opp til revisjon og partene møttes til åpningsforhandlinger mandag 20. november 2023. Partene har utvekslet krav og tilbud, og forhandlingsprosessen foregår frem til forhandlingsavslutning 7. desember.

Hovedavtalen inneholder bestemmelser om blant annet forhandlingsordning, avtalestruktur og medbestemmelse gjennom de tillitsvalgte. Hovedavtalen er et viktig verktøy og gir et godt rammeverk og grunnlag for sentralt og lokalt partssamarbeid. Bestemmelsene om lokalt partssamarbeid og tillitsvalgtes medvirkning er viktig for utvikling av gode kommunale tjenester og for det kontinuerlige omstillingsarbeidet som skjer i kommunesektoren.

I år har de sentrale partene sammen oppdatert hovedavtaleveilederen og publisert felles digital opplæring i hovedavtalen. KS mener fellesopplæringen og hovedavtaleveilederen er gode verktøy for ledere og tillitsvalgte, og er et godt utgangspunkt for å styrke og videreutvikle det lokale partssamarbeidet.

Forhandlingene om Hovedavtalen skjer mellom KS og forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune.