KS oppfordrer de lokale parter på alle nivå i kommunene/fylkeskommunene til aktivt å bruke denne veilederen i det lokale partssamarbeidet.

Definisjoner, samhandlingsformer, tillitsvalgtordningen, frikjøp, partssammensatt utvalg og permisjoner er noen av temaene vi omtaler nærmere i denne veilederen. Veilederen inneholder også praktiske råd.

Veilederen er interaktiv og kan lastes ned her.