Det organiserte arbeidsliv og partsbegrepet er nye tema som omtales særskilt. «Særskilte tema» er blant annet utvidet med omtale av personopplysninger og lokale forhandlinger samt partssamarbeid om klima- og miljøtiltak.

KS oppfordrer de lokale parter, både sammen og hver for seg, på alle nivå i kommunene/fylkeskommunene til aktivt å bruke denne veilederen i det lokale partssamarbeidet.

Definisjoner, samhandlingsformer, tillitsvalgtordningen, frikjøp, partssammensatt utvalg og permisjoner er noen av temaene vi omtaler nærmere i denne veilederen. Veilederen inneholder også praktiske råd.

Veilederen kan lastes ned her som pdf.