I januar ble det enighet om en ny sentral forbundsvis særavtale (SFS 2213) for undervisningspersonale i kommunal og fylkeskommunal opplæring. Det var også enighet om at partene skulle gjennomføre fellesopplæring i særavtalen.

Fredag 11. mars ble det sendt e-post til alle kommuners og fylkeskommuners postmottak med brev med infomasjon om fellesopplæringen. Denne opplæringen er for skoleeier og aktuelle hovedtillitsvalgte.

Del 1 av opplæringen er en opplæringsfilm med gjennomgang av endringene i den nye avtalen. Filmen distribueres fredag 1. april på e-post til postmottak. De sentrale partene forventer at administrativ skoleeier i kommuner og fylkeskommuner innkaller aktuelle hovedtillitsvalgte for å se filmen sammen og diskutere den nye avtalen.

De lokale partene på kommune- og fylkeskommunenivå må deretter så raskt som mulig bli enige om hvordan opplæringen av skoleledere og plasstillitsvalgte skal organiseres og gjennomføres.

I del 2 inviterer lærerorganisasjonene og KS administrativ skoleeier og aktuelle hovedtillitsvalgte til digitale møter der vi skal svare muntlig på spørsmål og/eller diskutere på forhånd innsende spørsmål. De lokale partene må sammen avgjøre behovet for å delta på det digitale møtet, og det oppfordres til felles deltakelse.

I informasjonsbrevet er det lenke til påmelding til de fire ulike digitale møtene som foregår i uke 16 og link der spørsmål kan sendes inn i forkant.

De som melder seg på, vil få innkalling til digitalt møte tirsdag 19. april.

De sentrale parter jobber med en del 3 av fellesopplæringen som vil bli gjennomført til høsten. Mer informasjon om dette kommer.