EØS EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte støtter ambisjonen om sikker og bærekraftig digital infrastruktur, med gigabitbredbånd og 5G til alle bedrifter og innbyggere i det europeiske indre markedet i 2030.

Forumet understreker at god digital infrastruktur er spesielt viktig i spredtbygde land som Norge og Island.

Modellen treffer ikke godt nok

Europakommisjonens lovforslag om utbygging av gigabit infrastruktur legger opp til samme modell for hele Europa. Modellen treffer ikke godt nok i Norge og Island, som allerede har kommet langt i med digital utbygging, mener forumet. Lovforslaget bør derfor åpne for å gjennomføre kost/nytte-analyser for å sikre at nasjonal gjennomføring treffer behovene.

EØS EFTA-forum

Halvparten av sakene på dagsorden i kommunestyrer og fylkesting er berørt av EU eller EØS. Med EØS EFTA-forum får norske lokalpolitikere en kanal til å påvirke lover og regelverk i EØS som berører kommunesektor.

Folkevalgte fra lokalt og regionalt nivå i Norge og Island møttes i EØS EFTA-forum for lokalt og regionalt folkevalgte i den sveitsiske byen Saignelégier 11.-12. mai 2023. Forumet er en uformell møteplass som har til hensikt å involvere kommunalt og regionalt folkevalgte politikere i EØS-saker.  

Les om møtet på EFTAs nettsider