Livet svinger, det er normalt. Men lytt til oss!

Ungdom under Framtidsmøtet

- Tusen takk for innsiktsfulle refleksjoner. Det er tydelig at dette har dere jobbet mye med, sa KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen da ungdommene overrakte budskapene de har jobbet sammen om i to dager før de ble fremført til en fullsatt sal i DNBs lokaler.

- Vi er framtida, men vi er også nåtida, sa en av ungdommene på scenen.

Dette er budskapet fra ungdommene som de selv har forkortet i ti punkter

1: Godt og blandet: Vanlig videregående passer ikke for alle. Alternativene må gjøres bedre kjent.

2: Fadderordning: Overgangen til videregående skole er vanskelig for mange. Vi TRENGER en faddeordning!

3: Klassekos: Læreplanen er utydelig om skolen som sosial arena. Udir må sørge for at sosialt opplegg prioriteres i videregående skole.

4: The club: Unge uten penger savner sosiale arenaer utenfor skolen. Vi trenger flere gratis lavterskeltilbud.

5: Fritids-shopping: Ungdommenes kunnskap om fritidstilbud er liten. Vi ønsker en fritidskonferanse der aktører presenterer sine tilbud.

6: Guttastemning: Guttene trenger fellesskap, kunnskap og råd. Lag en gutteapp med humor, rollemodeller og svar.

7: Hobbylag: Idrett gir god helse psykisk. Alle idrettslag må ha lavterskeltilbud uten prestasjonsfokus.

8: Psykt god helse: Aktivitet som fremmer psykisk helse står ikke på læreplanen. Lag et psykisk førstehjelpsskrin.

9: Nærvær og fravær: Unge som sliter psykisk får høyt fravær. Skolehelsetjenesten må følge opp og gi mulighet til å stryke fravær.

10: Knyt russen sammen: Russetida styres av kommersielle, og det bidrar til utenforskap. Fylkeskommunene må ta ansvar for å skape en felles feiring FOR ALLE

Budskapet påvirker

Årets tema for Fremtidsmøtet er bestemt av ungdommene som deltok på møtet i fjor og handler om psykisk helse i overgangen fra ungdom til ung voksen.

Gjennom Fremtidsmøtet ønsker Kronprinsparets Fond løfte fram de unges stemme. De mener det er viktig å bidra til at unge får være med på å forme samfunnet. I Fremtidsmøtet drøfter ungdommer aktuelle temaer og formidler sine synspunkter til beslutningstakere.

- Vi tar budskapene deres med oss i både praktisk og planmessig arbeid. Dette er håndfaste og tydelige budskap, sa Gunn Marit Helgesen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Foto: Anette Hansen

Takk for KS' deltakelse

Kronprins Haakon takker Egmont fonden og KS for støtten til Kronprinsparets fond.

Foto: Anette Hansen

Budskapene

Celine fra Skien med Gunn Marit Helgesen og Kirsten Viga Skretting, KS' Partnerskap for radikal innovasjon. 

Budskapet påvirker hva KS skal mene ovenfor staten og våre egne medlemmer, kommuner og fylkeskommuner,  også i spredning til alle kommuner.

KS jobber bredt med barn og unge, psykisk helse og tjenester som kommunene gir.

Fra ungdom til ung voksen

- I tillegg har vi sett at vi må endre måten vi endrer Norge på. Her er deres budskap viktig. Det finnes samfunnsutfordringer som er for komplekse for den enkelte kommune å løse alene. Derfor må vi inngå nye partnerskap - jobbe sammen på nye måter for å endre systemene, fortsatte hun.

En av samfunnsutfordringene er ungt utenforskap. Først og fremst handler dette om vårt felles ansvar for at alle skal ha et godt liv. Så er det også vesentlige samfunnsøkonomiske gevinster i det å inkludere flere.

- For å få til dette har vi laget et program som heter KS Partnerskap for radikal innovasjon. Vi har mange prosjekter og satsinger som samlet sett skal bidra til å snu skuta – at flere barn og unge opplever mestring og deltar i samfunnet vårt. Et av disse prosjektene heter «overgangen fra ungdom til ung voksen». Vår manglende evne til å investere i denne kritiske overgangsfasen i unges liv kan være med på å skape ungt utenforskap.  Vi utvikler dette prosjektet nå, og takker for verdifulle innspill her i dag. Vi håper vi kan få lov til å ta kontakt med flere av dere og invitere til å være med i fortsettelsen. Kanskje trenger vi mer «guttastemning», et psykisk førstehjelpsskrin og en russetid som inkluderer alle. Mange kommuner jobber allerede med tiltak som treffer budskapet deres. Framtidsmøtet er en viktig rettesnor.