Aktører innen akademia, privat, frivillig, offentlig sektor og tjenester som møter barn og unge, må jobbe tettere. For å inkludere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv har regjeringen etablert et målrettet samfunnsoppdrag som skal starte i 2024. Nå, i 2023, utformes forslag til hvordan det målrettede samfunnsoppdraget skal utføres og hva som skal være målene. 

KS sitter i en operativ gruppe sammen med en rekke aktører, blant andre Forskningsrådet som er sekreteriat for denne gruppen som skal foreslå utformingen av samfunnsoppdraget. 

Gruppen trenger kommunenes stemme. Se oversikten over innspillsmøter og meld deg på! 

Lenkeblokk Icon Meld deg via denne siden og se også annen informasjon om samfunnsoppdraget.

Du får en rask oversikt her (alle datoer er ikke endelig fastsatt)