Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023 - 2032

Lenkeblokk Icon Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

KS ønsker til å bidra til en realisering av det målrettede samfunnsoppdraget som en del av samarbeidsavtalen med regjeringen om innovasjon og bærekraft. Offentlig sektors tradisjonelle logikk, fremgangsmåter og virkemidler treffer ikke godt nok for å løse samfunnsutfordringen ungt utenforskap. Vi trenger å utvikle en offentlig sektor for vår tids barn og unge. Vi lykkes ikke med å få alle i jobb eller sikre at alle er en del av fellesskapet – fra barndommen av. 23 prosent av våre unge fullfører ikke videregående opplæring, og 11 prosent av befolkningen mellom 15 og 29 år er verken i arbeid, utdanning eller opplæring. Dette gir konsekvenser, både samfunnsøkonomisk og medmenneskelig.

Mobiliserer til systeminnovasjon

KS har i en årrekke arbeidet for og med kommunene om samfunnsutfordringer og opprettet i 2020 Partnerskap for radikal innovasjon (PRI).  Bakgrunnen for opprettelsen er at det finnes samfunnsutfordringer som er for komplekse for den enkelte kommune eller fylkeskommune å løse alene.  KS PRI mobiliserer til samarbeid om systeminnovasjon for å løse samfunnsutfordringen ungt utenforskap og har allerede utviklet en portefølje av prosjekter. De 1000 første dagene i et individs liv er et hovedprosjekt i porteføljen.

KS har bred innsikt i arbeidet med utsatte barn og unge, konsekvensene av utenforskap samt erfaring med arbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Kommunal sektor er derfor en naturlig samarbeidspartner for regjeringen i utviklingen av det målrettede samfunnsoppdraget.  

Viktigheten av de 1000 første dagene i et individs liv

Når man satser på å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv er det helt essensielt å løfte frem de 1000 første dagene i et individs liv. Denne perioden er særdeles viktig for barns psykiske, fysiske og sosiale utvikling. Rotårsaker til utenforskap senere i livet kan spores tilbake til de 1000 første dagene. Når vi vet at gode tiltak tidlig i livet gir størst samfunnsøkonomisk effekt (Heckman, 2006), er vi nødt til å ta dette på alvor. Vi trenger å transformere systemene våre som produserer utenforskap, slik at vi som samfunn får til reell tidlig innsats, tidlig i livet.

Lanseringen av et målrettet samfunnsoppdrag for å inkludere flere barn og unge er en unik mulighet til å endre samfunnet vårt til det bedre.