De har så mye å bidra med, og jeg ble rett og slett litt mer optimistisk for framtiden

HKH kronprins Haakon

Les også

Lenkeblokk Icon Kronprinsparets fond: Ti råd om psykisk helse

I fellesskap presenterte ungdommene ti råd for bedre psykisk helse hos unge til KS, og resten av en fullsatt sal.

- Dette var noe jeg virkelig ville være med på fordi det handler om psykisk helse, og det er noe jeg brenner veldig for. Jeg sitter i elevrådet ved skolen min, og dette skoleåret er det mye oppmerksomhet på inkludering og trivsel, noe som er veldig viktig. Jeg ser dette som en fin erfaring å ha med i livet, sier Karen Margrethe Haugen (18) fra Frosta.

Hun og Amund Emil Løkken Lienes (19) fra Øygarden er to av 50 ungdommer fra hele landet som ble invitert av Kronprinsparets Fond og KS til å møtes på Kleivstua til debatt om psykisk helse og samvær. Etter to døgn ble de unges budskap fremført i Framtidsmøtet hos samarbeidspartner DNB i Bjørvika. Målet med Framtidsmøtet er for Kronprinsparets Fond å løfte frem de unges stemme.

Foto: Gry Hartvigsen

KS' styreleder Gunn Marit Helgesen, kronprins Haakon og DNBs administrerende direktør Kjerstin Braathen sammen med ungdommene. 

- Jeg syntes det var kjempeimponerende å høre på ungdommene. Også er det koblingen hvor vi prøver å ta på alvor de forslagene som kommer, og kanskje vi kan sette det ut i livet. Det er mange av forslagene som er konkrete og veldig gjennomførbare. Så jeg håper det er mange fra organisasjonslivet, fra KS og rundt omkring i kommunene som synes ideene er gode og kan ta dem videre og sette dem ut i livet, uttalte Hans kongelige Høyet Kronprinsen til KS

Åpent sinn

- Jeg stilte opp med et åpent sinn, og har fått med meg mye glede og mange tanker fra andre folk. Jeg har sett hvor viktig det er å bygge nettverk og snakke sammen for å få frem meningene våre, og det vi bryr oss om, sier Amund.

Tar med seg budskapene

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, var bare en av de nærmere 150 møtedeltagerne fra organisasjoner, kommuner og næringsliv som ble både imponert og inspirert av de engasjerte ungdommene. I løpet av møtet ble budskapet presentert i ti punkter, som var reflekterte og konkrete.

Helgesen takket for innsiktsfulle refleksjoner, og påpekte at KS tar med seg budskapene i både praktisk og planmessig arbeid.

- Vi har laget et program, som heter KS Partnerskap for radikal innovasjon. Vi har mange prosjekter og satsinger som samlet sett skal bidra til å snu skuta – at flere barn og unge opplever mestring og deltar i samfunnet vårt. Et av disse prosjektene heter «overgangen fra ungdom til ung voksen». Vår manglende evne til å investere i denne kritiske overgangsfasen i unges liv kan være med på å skape ungt utenforskap. Vi utvikler dette prosjektet nå, og takker for verdifulle innspill her i dag. Vi håper vi kan få lov til å ta kontakt med flere av dere og invitere til å være med i fortsettelsen, sa styrelederen i KS.

Unngå ungt utenforskap

- Dette er helt i tråd med KS' Partnerskap for radikal innovasjons (PRI) arbeid med ungt utenforskap. Det er viktig for oss å lytte til ungdommen og høre hva de savner og trenger i overgangen fra ungdom til ung voksen. Ungdommen på Framtidsmøtet er tydelige på hva som kan løfte livskvaliteten deres og gjøre overgangen til voksenlivet mindre sårbar. Rådene deres er en viktig rettesnor for hva PRI fokuserer på i prosjektet «overgangen fra ungdom til ung voksen», sier seniorrådgiver og porteføljeansvarlig for Ungt utenforskap i PRI, Kirsten Viga Skretting.

Håp

I tillegg til både tankevekkende innspill og kreativ underholdning fra ungdommene holdt også Kronprins Haakon en kort tale fra scenen. Kronprinsparets Fond vil gi de unge en plattform, og Kronprins Haakon hadde dette å si om arrangementet:

- Det var en liten innledning om at vi står i en vanskelig verdenssituasjon. Det er mange nyheter, som kommer mot oss om utfordringer. Da jeg satt i Framtidsmøtet så tenkte jeg at det absolutt finnes håp for den generasjonen, som kommer nå. De har så mye å bidra med, og jeg ble rett og slett litt mer optimistisk for framtiden, avslutter Kronprins Haakon.

Dette er de unges budskap:

  1. Godt og blandet: Vanlig videregående passer ikke for alle. Alternativene må gjøres bedre kjent.
  2. Fadderordning: Overgangen til videregående skole er vanskelig for mange. Vi TRENGER en fadderordning!
  3. Klassekos: Læreplanen er utydelig om skolen som sosial arena. Udir må sørge for at sosialt opplegg prioriteres i videregående skole.
  4. The club: Unge uten penger savner sosiale arenaer utenfor skolen. Vi trenger flere gratis lavterskeltilbud.
  5. Fritids-shopping: Ungdommenes kunnskap om fritidstilbud er liten. Vi ønsker en fritidskonferanse der aktører presenterer sine tilbud.
  6. Gutta-stemning: Gutta trenger fellesskap, kunnskap og råd. Lag en gutteapp med humor, rollemodeller og svar.
  7. Hobbylag: Idrett gir god psykisk helse. Alle idrettslag må ha lavterskeltilbud uten prestasjonsfokus.
  8. Psykt god helse: Aktivitet som fremmer psykisk helse står ikke på læreplanen. Lag et psykisk førstehjelpsskrin.
  9. Nærvær og fravær: Unge som sliter psykisk får høyt fravær. Skolehelsetjenesten må følge opp og gi mulighet til å stryke fravær.
  10. Knyt russen sammen: Russetiden styres av kommersielle, og det bidrar til utenforskap. Fylkeskommunene må ta ansvar for å skape en felles feiring FOR ALLE.